Over deze weblog

Buiten het Nederlandse taalgebied zijn veel interessante, onafhankelijke progressief/linkse journalistiek en dwarse meningen te vinden die de Nederlandstalige lezer niet of nauwelijks bereiken. Om dit gemis aan informatie, want dat is het wel degelijk, enigszins te compenseren maakt deze weblog een (subjectieve) selectie van artikelen, die vervolgens zo goed mogelijk, integraal worden vertaald in het Nederlands.